Oczyszczalnie SKOS

Obróbka ścieków bytowych i przemysłowych
Karta
W kontenerowej skompaktowanej oczyszczalni ścieków procesy osadu czynnego działają według zasady ciągłego nieprzerwanego dopływu i sekwencyjnego odpływu, procesy napowietrzania i wytrącania przeprowadzane są w tym samym zbiorniku poprzez okresowe przerywanie procesu napowietrzania.
Opis Procesu
W kontenerowej skompaktowanej oczyszczalni ścieków procesy osadu czynnego działają według zasady ciągłego nieprzerwanego dopływu i sekwencyjnego odpływu, procesy napowietrzania i wytrącania przeprowadzane są w tym samym zbiorniku poprzez okresowe przerywanie procesu napowietrzania. Podczas procesu napowietrzania, bakterie (osad czynny) - poprzez ich biochemiczne działanie, rozbijają stanowiące zanieczyszczenia substancje organiczne, zawieszone i rozpuszczone w ścieku, a następnie eliminują je w procesie utleniania. Niezbędne do tego celu tlen i permanentne mieszanie zapewnia będąca składową wyposażenia dmuchawa.
O szczegóły zapytaj doradcę